adresa veznog sklopa sloja MAC


adresa veznog sklopa sloja MAC
MAC address
* * *
• MAC address

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.